NASCHOLING

Om beroepschauffeur te blijven, moet je iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Als je dit niet doet, mag je niet meer beroepsmatig rijden.  Van de 35 uur nascholing moet minimaal één cursusdag een praktijktraining zijn.

De uren van de gevolgde nascholingscursussen tellen alleen mee als de cursus door CBR is gecertificeerd.

Op de dag van de nascholingscursus gelden de volgende aandachtspunten:

 • Neem jouw identiteitsbewijs mee.
 • Als je deelneemt aan een praktijktraining, neem dan ook jouw geldige rijbewijs mee. Het rijbewijs moet geldig zijn voor het voertuig waarmee je tijdens de cursus gaat rijden.
 • Zorg ervoor dat je op tijd bent. Als je te laat bent, telt de cursusdag niet mee voor de nascholing.
 • Teken aan het begin én aan het einde van de cursusdag de presentielijst.

Controleer na vijf werkdagen op Mijn CBR of de door jou gevolgde nascholingscursus geregistreerd is. Staat jouw cursus er niet op? Neem dan contact op met ons.

Vanaf de onderstaande data kun je beginnen met het volgen van nascholingscursussen voor de volgende nascholingsperiode:

 • Je kunt 5 jaar voor het verlopen van uw code 95 beginnen met het volgen van nascholing.
 • Als je rijbewijs C en D hebt met verschillende einddata code 95, hanteer dan de eerste einddatum min 5 jaar.

Hieronder volgt een overzicht met de cursussen, zowel theorie als praktijk en zoele regulier als via e-learning. Elke cursus is 7 punten voor het totaal benodigde aantal van 35.

Heb je nog geen ‘Code 95’ op jouw rijbewijs staan? Dan dien je eerst de Basiskwalificatie Code 95 te volgen. De hier getoonde cursussen zijn erop gericht om de Code 95 vermelding op het C, C1, CE of D rijbewijs te verlengen en de hiervoor benodigde 28 uur theorie en 7 uur praktijk nascholing te volgen (in 5 jaar tijd).

Welke scholingen bieden wij aan:

1 W01 Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden   Elearning + praktijk
2 W01 Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden   Regulier
3 W02 Rijoptimalisatie Rijoptimalisatie I Defensief Rijden   Elearning + praktijk
4 W02 Rijoptimalisatie Rijoptimalisatie I Defensief Rijden   Regulier
5 U05 VCA   Regulier
6 U14 Communicatieve Sociale Vaardigheden   Elearning
7 U14 Communicatieve Sociale Vaardigheden   Regulier
8 U24 Chauffeursdag   Regulier
9 U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur:

Professionele verkeersdeelname en actuele verkeerskennis

  Elearning
10 U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur:

Professionele verkeersdeelname en actuele verkeerskennis

  Regulier
11 U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur:

Leefstijl, gezondheid en (Arvbo-)veiligheid

  Elearning
12 U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur:

Rij- en Rusttijden, tachograaf, lading zekeren en veilig vervoeren

  Regulier
13 U47 Verkeerseducatie   Regulier

Hieronder volgt uitleg over het systeem sinds 2020.

Online leren is een nieuwe manier om nascholing te volgen. Je kunt kiezen uit verschillende nascholingscursussen die je gedeeltelijk kunt volgen met behulp van een e-learning module.

 De nieuwe VTO modules:

 • Voldoen aan de nieuwe CCV minimumeisen
 • Voldoen aan de nieuwe richtlijn (EU 2018/645)
 • Bevatten – zowel in de e-learning als in het klassikale lesdeel – activerende werkvormen die de cursisten ‘aan de slag zetten’
 • Bevatten in de e-learning opdrachten (casussen) die tijdens het klassikale lesdeel worden nabesproken.

Hoe ziet een cursusmodule er straks uit:

Tijdens het (optionele) e-learningdeel leggen we het theoretische fundament, om alle cursisten op hetzelfde aanvangsniveau te brengen. Daarnaast bevat de e-learning opdrachten die er vooral op zijn gericht meningen, ervaringen en aandachtspunten van de cursisten in kaart te brengen. Tijdens het opvolgende lesdeel wordt hetgeen je thuis hebt ingevuld (anoniem) gebruikt, om onderwijsleergesprekken en discussies vorm te geven. Verder hebben ook in het klassikale lesdeel praktisch gerichte groepsopdrachten, en de nabespreking daarvan, een prominente plaats. De traditionele docerende werkvorm gebruiken we daarbij (slechts) als ondersteuning.

Bij cursussen zonder e-learning: Cursus (Regulier): nascholingsuren 7

De cursisten maken voorafgaand aan het klassikale lesdeel of de praktijktraining een zogenaamde ‘startopdracht’. Deze telt (in uren) niet mee voor de nascholing code 95, maar is wel een integraal onderdeel van de lesmethode en het lesplan (en als zodanig verplicht).

Deze startopdracht gaat door middel van een code. Dit gaat dus online (via internet) middels de inlog URL.

 • Startopdracht maken, ongeveer 30 – 60 minuten. THUIS;
 • Alle onderdelen van de online startopdracht voldoende afronden (dit is te zien aan de groene bolletjes op het scherm tijdens de opdracht);
 • 10 dagen voorafgaand aan de cursus kan de link worden geregistreerd;
 • Na afronding startopdracht volgt de cursus op de verkeersschool (7 uren);

Het is ook belangrijk dat je als internetbrowser Google Chrome gebruikt.

 

Bij cursussen met e-learning; nascholingsuren 7

(Opleidingseis: minimaal 4 uur e-learning thuis op de pc, laptop, tablet of mobiele telefoon en 3 uur klassikaal op de rijschool)

De cursisten maken voorafgaand aan het klassikale lesdeel of de praktijktraining een zogenaamde e-learning opdracht. Dit gaat ook via het internet.

 • Minimaal 4 uur e-learning THUIS;
 • Alle onderdelen van de e-learning voldoende afronden (dit is te zien aan de groene bolletjes op het scherm tijdens de cursus);
 • 10 dagen voorafgaand aan de geplande klassikale cursus kan de link worden geregistreerd (kunt u inloggen met de link) ;
 • Na afronding volgt de cursus op de verkeersschool (3 uren)

 

Als je aan de eisen voldoet (minimaal 4 uur e-learning en alle onderdelen zijn met een voldoende afgerond) kun je het certificaat uitprinten ( De print optie staat ook in het scherm als herinnering na juiste afronding van de e-module). Deze dien je mee te nemen naar de cursusdag. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het certificaat uit te printen kun je contact met ons opnemen.

Het is ook belangrijk dat je als internetbrowser Google Chrome gebruikt.

Er wordt ook een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen.

 

 

× Hoe kan ik je helpen?